Power Quality

De laatste jaren is onze afhankelijkheid van elektrische energie enorm toegenomen. Net zoals bij alle producten kan de kwaliteit van de geleverde energie verschillen, de power quality. Dit is de kwaliteit van de spanning en stroom die binnenkomen bij de gebruiker.

De huidige belastingen van het net zorgen ervoor dat de kwaliteit van elektrische energie niet meer optimaal is. Toestellen en installaties kunnen alleen goed functioneren als het geheel binnen bepaalde spannings- en stroomgrenzen ligt.

Als we kijken naar energiebesparing, dan is LED verlichting één van de eerste projecten die worden uitgevoerd. Echter komt LED verlichting hierdoor ook vaak in een kwaad daglicht te staan, met name het verhaal van power quality komt hierbij kijken.

Power quality is een verzamelnaam voor een aantal problemen met elektriciteit. Denk hierbij aan blindvermogen, harmonischen, arbeidsfactor, cosinus phi, spanningsdip, flikker en asymmetrie.

De gevolgen van bovenstaande problemen uiten zich in blindvermogen, harmonischen, spanningsdippen, flikker en asymmetrie.

  • Blindvermogen: vermogen wat voor extra verliezen zorgt in de bekabeling.
  • Harmonischen: verminderen de goede werking van relais, stroombeveiligingen en zekeringen. Bepaalde harmonischen gaan zelfs de werking van een inductiemotor tegen, waardoor deze de andere kant op wil draainen. Transformatoren weten zich ook geen raad met deze hogere harmonischen en zullen hierdoor meer warmte produceren dan berekend.
  • Spanningsdip: problemen veroorzaakt door dit verschijnsel zijn erg afhankelijk van de aangesloten apparaten. Apparatuur kan zonder aanleiding uitvallen.
  • Flikker: erg hinderlijk fysiek verschijnsel, lichtbronnen en of monitoren die flikkeren.
  • Assymmetrie: veroorzaakt extra stromen in nulleiders, waardoor er extra verliezen ontstaan. Drie fasen motoren zullen niet hun maximale koppel bereiken als gevolg hiervan.

Voor elk van bovenstaande problemen is wel een oplossing te vinden. Er zal echter eerst een inventarisatie gemaakt moeten worden van de problemen. Voor de inventarisatie heeft Lux Workx een power quality analyser aangeschaft. Tevens meten we met deze analyser al onze eigen producten om er zeker van te zijn, dat ze aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Tevens kunnen wij de analyser op locatie gebruiken en problemen te analyseren.

Power analyzer

Van het verschil tussen cosinus phi en arbeidsfactor wordt vaak dankbaar gebruik gemaakt. Zo zeggen sommige fabrikanten van inferieure led-verlichting dat hun verlichting een cosinus phi heeft van nagenoeg 1, wat ze daarbij vergeten te vertellen is dat harmonischen uit de ledverlichting de arbeidsfactor wel flink omlaag halen. Hier moet u dus goed op letten bij de aanschaf van led-verlichting. Nu kan een enkele ledlamp nog niet heel veel kwaad. Daarom zijn problemen met led-verlichting in de woningbouw niet aanwezig. Echter wanneer u in de utiliteitsbranche ervoor kiest om ledverlichting op grote schaal toe te passen moet u toch goed op gaan letten. Want wanneer u inferieure led-verlichting op grote schaal toepast in uw installatie kan u veel last krijgen van grote harmonische vervuiling.

Tot slot, ons advies blijft om verstandig om te gaan met uw apparatuur en om bij de aanleg van grote of gevoelige installaties de hulp in te schakelen van een expert zodat de levensduur en rendementen van deze installaties zo min mogelijk wordt aangetast door onnodige Power Quality problemen.

 

Energie besparing

Licht beïnvloed onze gemoedstoestand, helpt ons met het werk en verhoogd onze veiligheid. Het kan eenvoudig en efficiënt gebruikt worden met innovatieve technologie gecombineerd met intelligente sturingen.

In de verlichtingsindustrie is het mogelijk om een aanzienlijke besparing op energie en kosten te behalen, met normale investeringen en kleine ontwerp modificaties.  

Het is het gebruik van het armatuur wat het meeste energie verbruikt, niet de productie van het armatuur. Dit is dan ook de plaats waar aanzienlijke besparingen te behalen zijn.

Door te investeren in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technieken en producten is het mogelijk om een energiebesparing van 80% te bereiken. Dus ook dezelfde hoeveelheid minder CO2. Door gebruik te maken van lichtregelsystemen en digitale voorschakelapparaten stijgt ook het gebruiksgemak, een betere economische efficiënte en licht kwaliteit. Dit is te bereiken door gebruik te maken van intelligente systemen. LED kan hierin nog verder bijdragen in het verlagen van het energiegebruik door hun lage energieverbruik en lange levensduur. Mits op de goede wijze toegepast.

Enkele voorbeelden zijn:

  • kantoren: daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie voor energiebesparing zonder terugval in lichtcomfort.
  • parkeergarage: corridorfunctie voor energiebesparing zonder onveilig gevoel.
  • onderwijs: daglichtregelingen in de lokalen zorgen voor een laag energie verbruik en een constante lichtstroom. Met regeling van de kleurtemperatuur wordt de opmerkzaamheid van leerlingen vergroot.
  • retail: effectieve presentatie mogelijkheden en maximale flexibiliteit en door gebruik te maken van energiezuinige led verlichting.

Lux Workx kan u vakkundig adviseren over het besparen van energie, zonder op lichtcomfort in te leveren en binnen het door u gestelde budget. Neem dus gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 

 

energie label